En investering i outplacement forløb viser socialt ansvar

Sidste forår stod jeg som daglig leder for en kommunikationsafdeling i den uheldige situation at være tvunget til at fyre fem af mine medarbejdere. I forbindelse med at afskedigelserne blev vedtaget, besluttede vi os for at investere i et et omfattende outplacement forløb for de berørte medarbejdere. Dermed øjnede vi nemlig muligheden for at give dem et bedst muligt afsæt for at komme videre med deres karriere. Det var vi enige om, at vi i det mindste kunne gøre, ud fra den betragtning at vi reelt var særdeles tilfredse med deres arbejdsindsats. Som et resultat af den økonomiske krise var vi dog nødsaget til at skære ned et sted.

Det bedste ved at tilbyde vores opsagte medarbejdere et outplacement forløb har været, at vi endda efter fyringerne har haft nogle professionelle samt glade medarbejdere. Samtidig har investeringen i outplacement for de ansatte, der blev opsagt medført, at det øvrige personale i afdelingen har haft hurtigere ved at acceptere de mange forandringer i kølvandet på opsigelserne. Outplacement udviklede sig derfor til at være en metode til at vise et socialt ansvar såvel som skabe grobund for en positiv afvikling i en særdeles vanskelig situation.

For de afskedigede ansatte har forløbet med outplacement konsulenten tillige givet en tiltrængt hjælpende hånd. Under hele opsigelsesperioden har de hver især haft glæde af at få vejledning fra outplacement konsulent fra et vikarbureau der ikke kun har assisteret med gode råde om at lave målrettede jobansøgninger såvel som curriculum vitae til passende jobs. Outplacement vejlederen har ydermere tilbudt en professionel individuel rådgivning, som har hjulpet medarbejderne til at kortlægge deres jobmæssige kompetencer og potentielle muligheder i deres arbejdsliv. Af den grund har de fyrede ansatte følt sig godt rustet til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Er du i gang med at føre en fyringsrunde i din afdeling ud i praksis, eller er du som chef måske tvunget til at opsige en medarbejder? Lige meget hvad baggrunden for opsigelserne er og det reelle omfang af en fyringsrunde, er et professionelt outplacement forløb for den eller de berørte ansatte en fordelagtig investering for såvel firmaet som de medarbejdere, der blev opsagt. På baggrund af de gode erfaringer fra mit firma, vil jeg af den årsag tilråde, at man hvis det er muligt investerer i outplacement for de fyrede medarbejdere, når man opsiger ansatte.

Hvis du i stedet selv blevet fyret, og føler du, at det er svært at overskue, hvordan du kan få et andet drømmejob? Så kan det også være oplagt for dig at se på om der er en chance for, at arbejdspladsen kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv ved at betale for et outplacement rådgivningsforløb. Her kan din tillidsmand i de fleste tilfælde fungere som din sparringspartner og hjælpe dig med at få skrevet et outplacement forløb ind i din opsigelsesperiode. På denne måde får du nemlig et godt fundament for at forvandle afskedigelsen til noget konstruktivt og til at sætte helt nye individuelle målsætninger for dit arbejdsliv.